Oferta

Konsultacje psychologiczne i psychoterapia

Na pierwszym spotkaniu pytam, co sprowadza do mnie Klienta: czy przychodzi do mnie w celu rozwiązania konkretnego problemu i czy jest zainteresowany psychoterapią. W zależności od odpowiedzi prowadzę dwa rodzaje konsultacji:

1 Konsultacja psychologiczna poprzedzająca psychoterapię. Przeznaczam na nią 1-3 sesji, podczas których zapoznajemy się z Klientem i wspólnie decydujemy „co dalej”. Zbieram wówczas dokładny wywiad, proszę o wypełnienie kwestionariuszy, by zaplanować proces psychoterapii lub przekierować do innego specjalisty (np. psychoterapeuty par, psychoterapeuty uzależnień). Zwieńczeniem konsultacji jest zawarcie tzw. kontraktu, który określa zasady wzajemnej współpracy (liczba sesji, zasady poufności, zasady odwoływania sesji itp.).

2 Konsultacja psychologiczna. Jeśli Klient deklaruje, że przychodzi do mnie z powodu konkretnej sytuacji życiowej bez chęci podjęcia psychoterapii, skupiam się w trakcie spotkania bardziej na „tu i teraz”, starając się towarzyszyć Klientowi w taki sposób, by znalazł rozwiązanie, stworzył plan zaradczy.

Psychoterapia. Psychoterapia to metoda leczenia, którego celem jest złagodzenie lub wyeliminowanie trudności Klienta oraz trwała zmiana w jego funkcjonowaniu. Jest ona poprzedzona 1-3 konsultacjami psychologicznymi. Zawsze określam wspólnie z Klientem cel i wskaźniki, po których może poznać, czy proces idzie w dobrym kierunku. Na początku procesu ustalam, którą modalność wybieram (CBT, DBT, EMDR, terapia schematów). Proces może być krótkoterminowy lub długoterminowy (w zależności od zgłaszanej trudności).

Zarówno sesje psychoterapii, jak i konsultacje trwają 50 minut raz w tygodniu. Wizyty odbywają się stacjonarnie, w wyjątkowych sytuacjach online

Coaching

Zgodnie z definicją międzynarodowej instytucji International Coaching Federation, coaching to “towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.” Coach nie daje rozwiązań, lecz towarzyszy w poszukiwaniu ich. Zakłada się tu, że osoba jest w dobrym stanie psychicznym, zaś trudności w realizacji celu nie wynikają z innych problemów (np. prokrastynacja z powodu epizodu depresji; brak umiejętności zarządzania czasu z zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego czy ADHD itd.). Jeśli tak zauważam, proponuję wówczas zacząć od psychoterapii. Coaching może trwać do około roku, zaś sesja może trwać od 50 minut do 100 minut. Ustalamy to wspólnie.

Trening DBT

Treningi DBT są elementarną częścią terapii DBT przeznaczonej dla leczenia zaburzenia osobowości typu borderline oraz osób mających trudności w regulacji swoich emocji. Istnieją 4 moduły treningu DBT: Uważność, Regulacja Emocji, Przetrwanie Kryzysu oraz Skuteczność interpersonalna. Każdy moduł trwa 8 tygodni, zaś każda sesja 2 godziny. Maksymalna ilość uczestników w grupie to 8. Treningi prowadzę:

dla osób dorosłych: w Centrum Terapii Dialog w placówce przy Arkadii w czwartki w godzinach 19:00-21:00. W celu zapisu proszę o kontakt z Rejestracją Centrum Terapii Dialog: 22 436-83-50.

dla młodzieży: online we wtorki w godzinach 19:00-21:00. W celu zapisu proszę o kontakt pod numer 793-242-445. 

Oferta dla firm

Jestem dyplomowaną trenerką biznesu.

Oferowane przeze mnie szkolenia, treningi  i warsztaty to między innymi:

  •  przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
  •  budowanie odporności psychicznej
  •  trening asertywności  
  •  radzenie sobie ze stresem
  •  komunikacja interpersonalna 
  •  zarządzanie czasem
  •  zarządzanie sytuacjami kryzysowymi/ trudnymi w pracy
  •  jak być efektywnym, nie tracąc równowagi w życiu, czyli sztuka samodyscypliny
  •  komunikacja z „trudnym” klientem
Skontaktuj się ze mną
LUB

skorzystaj z formularza na stronie